Framtidens rekrytering enligt forskaren Sara Trané

Framtidens rekrytering enligt forskaren Sara Trané

I en föränderlig värld fyller rekryteringsverktyg i framkant en viktig funktion för att effektivisera och kvalitetssäkra sina processer. Någon som delar A-hubs syn är forskaren Sara Trané på The Talent Company som utvecklat evali – en plattform med tester baserade på data och gedigen vetenskap. Här delar hon med sig av sina senaste trendspaningar och hur hon ser på framtidens rekrytering. 

Sara Trané är organisationspsykolog i grunden och har en PhD i industriell och organisatorisk psykologi på meritlistan. Sedan två år tillbaka är hon partner på The Talent Company som hjälper organisationer att växa på ett hållbart sätt genom rätt strategi. Själv står hon, tillsammans med sina kollegor, bakom plattformen evali, som innehåller ett personlighetstest och ett logiskt test som A-hub använder för att skapa objektiva och träffsäkra bedömningar av kandidater.

– Personlighetstestet mäter olika egenskaper hos individen, vilka beteenden som kommer naturligt och vad som driver prestation. Evali används både till rekryteringsprocesser och av team som vill förstå varandra på djupet för att samarbeta bättre.

Evali baseras på den allra senaste forskningen. Tillsammans med sina kollegor har Sara tittat på vad som är viktigt idag och vad som väntas bli ännu viktigare framöver för att bygga välmående och högpresterande organisationer.

– Till skillnad från många andra tester fångar evali på ett mer direkt sätt in delar som har med integritet och ödmjukhet att göra – egenskaper som vetenskapligt bevisat bygger bättre team och blir viktigt för de flesta tjänster på olika nivåer för att lyckas bättre.

För att avgöra om kandidaten kan hantera den specifika rollens komplexitet och bidra med rätt kompetens testar evali även logisk problemlösningsförmåga. Sara jobbar nära sina kunder för att få en bild av såväl tjänsten som företaget och därmed anpassa vad som ska utvärderas hos individen. För att göra det smidigt för alla parter har de satsat ordentligt på användarvänlighet och kandidatupplevelse i utformandet av evali.

– De som genomför testet ska lära sig något om sig själva och resultatet ska vara enkelt att tolka. 

 Vikten av vetenskap och datadrivet arbete

 Idag är det möjligt att luta sig mot forskning som tydligt visar vilka egenskaper som är viktiga för olika typer av roller. Företag behöver använda sig av tester som bygger på etablerade vetenskapliga modeller för att förstå kandidaters personligheter på djupet, påpekar Sara. Hon ser att fler och fler börjar inse vikten av vetenskap samt möjligheter med att återanvända data.

 – Fördelen med att arbeta datadrivet är att du kan analysera din egen data och kontinuerligt utvärdera vad som behöver uppdateras i processen för att den ska bli ännu mer träffsäker. Idag har det blivit vanligare att återanvända data, resultatet från personlighetstestet kan exempelvis vara till god hjälp för att planera en bra onboarding och fortsatt utveckling för varje individ. 

Hur ser du på framtidens rekrytering? 

– Bristen på specialistkompetens som vi sett inom exempelvis it börjar sprida sig till fler yrkesområden. Det innebär att det kommer bli svårare att hitta och attrahera rätt kandidater vilket ställer högre krav på ett starkt employer brand och att sköta hela rekryteringsprocessen på ett professionellt och kandidatvänligt sätt, förklarar Sara och tillägger:

– Att ha en smidig och digital process kommer att vara en grundförutsättning men i slutändan handlar det om vilket företag som framstår som mest attraktivt i kandidatens ögon. Här gäller det att förstå hantverket bakom rekrytering och hantera sina relationer bättre än konkurrenterna.

Vad blir viktigt att fokusera på i sina rekryteringsprocesser framgent?

– De flesta kommer behöva vara beredda på att ta sig an nya roller och utmaningar i framtiden vilket för med sig ett stort fokus på reskilling och upskilling. Rekryterare behöver identifiera vilka individer som har förmåga och intresse för att hela tiden lära sig nytt. Här ser vi att just ödmjukhet är en viktig förutsättning för ett aktivt lärande, berättar Sara och avslutar:

– En annan tydlig trend är också att vi rör oss mer från ett individfokus till att försöka förstå  vårt team på djupet. Genom att lära känna sina befintliga medarbetare bättre blir det lättare att få insikt i vad som driver prestation i gruppen och vilken person som skulle komplettera de andra.