Så ska A-hub Syd fortsätta revolutionera rekryteringsbranschen

Så ska A-hub Syd fortsätta revolutionera rekryteringsbranschen

På bara ett år har innovativa A-hub Syd, en del av A-hub Group, etablerat sig som en självklar partner inom kompetensförsörjning i Öresundsregionen. Vi har talat med Mattias Sjöstrand, vd och medgrundare, om fördelarna med det unika regionala ägarkonceptet och hur bolaget ska fortsätta utmana rekryteringsbranschen. 

När Mattias fick chansen att hoppa på A-hubs expansionsresa var han inte sen att ansluta tillsammans med sin kompanjon Carl Andersson. De båda såg en spännande möjlighet med konceptet som innebär att de får tillgång till en stor plattform samtidigt som de äger och utvecklar sin egen region. Parallellt med uppbyggnaden av A-hub Syd har de lyckats knyta till sig hela tjugo kundföretag som de stöttar genom olika upplägg, skapat ett sextiotal nya arbetstillfällen och anställt runt fyrtio personer. Bakom den starka starten står ett team med hög kompetens – och lika höga ambitioner. 

 – Vi vill förflytta vår bransch till nästa nivå och tillföra ett ännu större värde till kunderna. Det handlar inte om att uppfinna hjulet igen utan snarare utmana de sanningar branschen agerar från idag och föra in den tekniska utvecklingen som kommit längre inom andra yrkesområden. Arbetsmoment och metoder i vår bransch bygger på gamla strukturer. Vi vill höja kvaliteten och effektivisera processer genom en digital systemmiljö som möjliggör att vi kan ligga i framkant. Till skillnad från stora jättar som sitter på komplexa system som är kostsamma att byta ut kan vi plocka fritt bland tekniska lösningar. Allt för att skapa en så bra upplevelse som möjligt för kandidat, konsult och kund, förklarar Mattias.

Vad var det som lockade med det regionala ägarkonceptet? 

– Att kunna dra fördelarna av att vara en del av ett stort sammanhang och samtidigt ha hundra procent mandat för sitt eget bolag. Det öppnar upp för snabba beslutsvägar baserade på lokala förutsättningar, något som både vi och våra kunder vinner på.  

Kraven kommer öka i takt med kandidatbristen

Den största utmaningen som kunderna står inför är att tillgången på kvalificerad arbetskraft inte motsvarar den stora efterfrågan, särskilt vad gäller talanger inom it och tech. En lokal närvaro möjliggör djupa relationer och ett tätt samarbete med kundföretagen. A-hub Syd har en rad pågående projekt igång avseende att förstå kandidatmarknaden ännu bättre och tillsammans med kunderna optimera förutsättningarna för att nå uppsatta tillväxtmål – något som kommer bli allt mer avgörande.

 – Jag är övertygad om att en av de viktigaste nycklarna för att ta branschen till nästa nivå är att hantera kommunikation med såväl kundföretag och kandidater på ett effektivare  och kvalitativare sätt. Många chefer har idag lång erfarenhet av att avropa vår typ av tjänster och vet vad de vill ha. Kraven på oss som partners och leverantörer inom kompetensförsörjning kommer höjas ytterligare i takt med att kandidatbristen blir större. 

På ett personligt plan, vilka frågor brinner du för?

– Både jag och Calle som grundat bolaget brinner för människan. Vår övertygelse är att det finns en otrolig potential i humankapitalet hos våra anställda och vi vill göra allt som står i vår makt för att ge förutsättningar för en sund balans mellan arbete och fritid. Vi ser att med rätt verktyg och stöttning finns det inget motsatsförhållande i att prestera på elitnivå yrkesmässigt parallellt med att ha tid för återhämtning, familj och personliga intressen. Just den frågan ser vi som allra viktigast – lyckas vi med detta löser sig resten. Vi spänner bågen ordentligt här och siktar på att agera som en förebild inom det svenska näringslivet. 

Vad ser du fram emot mest med den här resan? 

– Att skapa extraordinära resultat genom att utmana en i mitt tycke väldigt traditionell bransch och att tillsammans med våra medarbetare uppnå en inspirerande miljö där engagemanget går att ta på.