Mikael Persson: “A-hub är ett jättebra bollplank för oss när vi ska rekrytera en ny profil”

Mikael Persson: “A-hub är ett jättebra bollplank för oss när vi ska rekrytera en ny profil”

Mikael Persson är grundare och vd på Good Solutions, som ser en stor efterfrågan av sin produkt i en bransch som blir allt mer öppen för digitala verktyg och hållbarhetstänk. De närmaste åren kommer de att dubbla sin affär och för att få stöd i rekryteringen har de anlitat A-hub. 

– A-hub är flexibla och lyssnar, resonerar och hittar vägar framåt som är smarta för båda oss och dem, säger Mikael Persson. 

Good Solutions är Software-as-a-service-företaget som hjälper fabriker att bli mer lönsamma och hållbara i sina processer. Mikael Persson grundade företaget 2005, efter att han tagit examen i datateknik på Chalmers. 

– Jag extrajobbade i en fabrik och började se ett mönster hos både dem och deras kunder: man tog inte alla gånger beslut baserat på fakta. Istället var det känslor, åsikter och den som skrek högst som fick sin vilja igenom. Utifrån det började vi bygga den här produkten, berättar Mikael Persson. 

Produkten de tog fram mäter en maskins effektivitet och presenterar det visuellt på ett enkelt sätt. Den kan även stötta fabriken i att hitta lösningar på återkommande problem, genom att involvera beteendeförändringar hos produktionspersonalen. Dessutom skickar den ut instruktioner och pop-ups med checklistor så att personal kommer ihåg att göra rätt kontroll på rätt sak vid rätt tillfälle. Allt som allt blir det enklare att göra rätt. 

På en fabrik kan det vara svårt att få en bra överblick när det är många maskiner som jobbar många timmar med olika material. 

– Vår produkt sammanställer fabrikens utmaningar på ett visuellt tydligt sätt. Då ser man vilka utmaningar som ska lösas för att kunna effektivisera, säger Mikael. 

Idag använder cirka 200 fabriker Good Solutions mjukvara, i både Sverige och i resten av världen. Även om tillväxten varit bra ända sedan starten har man de senaste åren vuxit extra mycket. Mikael Persson tror att det handlar om en kombination av att fler vill ha verktyg för att se hur de kan bli mer hållbara, men även att det finns en ökad efterfrågan av digitala verktyg i fabriker. 

– De närmaste två-tre åren kommer vi att dubbla vår affär om vi växer i samma takt som nu. Det gör att vi kommer att behöva anställa fler framöver. 

Sedan i somras har företaget tagit hjälp av A-hub för att göra sina rekryteringar. Mikael berättar att både han och företagets säljchef fick en bra och trygg känsla direkt när samarbetet påbörjades. 

– A-hub är ett jättebra bollplank för oss när vi ska rekrytera en ny profil. De förstår vårt resonemang och ställer frågor på ett sätt så att vi kan formulera oss bättre. Sedan gör de den första utgallringen, vilket sparar oss massa tid. 

Vilka är de största fördelarna du ser med att ha A-hub som rekryteringspartner? 

– De har en stor förståelse för oss som är ett mindre företag, vilket mynnar ut i att de är flexibla och lyssnar, resonerar och hittar vägar framåt som är smarta för båda oss och dem. De förstår vad vi behöver!