Mattias Pizarro om A-hubs framgång: “Lokala specialister kan öppna sin egen hub med friheten att göra det som passar regionen bäst för tillfället”

Mattias Pizarro om A-hubs framgång: “Lokala specialister kan öppna sin egen hub med friheten att göra det som passar regionen bäst för tillfället”

Mattias Pizarro drivs av att utmana rekryteringsbranschen med nya sätt att mätta företags kompetensbrist. Efter flera år på ett större rekryteringsbolag är han idag Senior Account Manager samt delägare i A-hubs Stockholmskontor. Här berättar Mattias om hur A-hub sticker ut i branschen, hur de stöttar unga kandidater och hur han ser på 2023! 


Mattias Pizarro har sitt ursprung i Varberg, men flyttade till Stockholm för att studera och för att så småningom påbörja sin karriär. Sedan dess har han varit kvar, för både staden och rekryteringsbranschen. Under sina år i Stockholm har Mattias samlat på sig en stor dos erfarenhet och insikter i hur det är att arbeta i en större organisation.


Bygga från grunden och se det växa

Med tiden lockades Mattias allt mer till att göra något nytt och annorlunda. Sagt och gjort, han styrde stegen mot ett växande scale up-bolag – A-hub.

– Jag hade länge jobbat i en stor organisation, där alla rutiner fanns på plats för hur man arbetar. Det lockade mig att nu ta nästa steg i ett mindre företag, där saker ännu inte är helt fastställda. Jag ville helt enkelt vara med och bygga ett företag från grunden och se det växa. Detta är anledningen till att jag hoppade på den här resan med A-hub, berättar Mattias Pizarro. 


Anpassning med kandidater i fokus

I Sverige finns idag närmare 3 000 rekryteringsbolag, varav majoriteten har sitt säte i Stockholm. Det är med andra ord en djungel av företag som erbjuder liknande tjänster när det kommer till kompetensförsörjning. Det kräver att man sticker ut från mängden, något som A-hub ständigt arbetar för att göra.  

– Marknaden förändras för varje dag som går. Därför måste man vara agil och snabbfotat för att hela tiden hålla sig ajour och erbjuda något som är i linje med dagens rekryterings klimat. För att lyckas med det utvärderar vi oss ofta, eftersom det som tidigare har fungerat bra kanske inte gör det idag. 

Mattias berättar vidare om A-hubs ständiga driv att bli bättre. En utveckling de ser till genom att hela tiden pröva och ompröva sina rutiner. På så vis kan de, enligt Mattias, vara medvetna och anpassningsbara inför pågående förändring, i linje med ett av företagets tre värdeord – adapt to change. 

Anpassning till marknaden kan däremot innebära många olika saker, och kräver ett fokusområde för att kunna efterlevas. Därför strävas samtliga på A-hub efter att alltid sätta det som är viktigast i fokus – kandidater och kunder.

– Är kandidaterna nöjda, blir kunderna också nöjda. Kandidater som får sitt drömjobb presterar bättre, och företagens kompetensbrist blir mättad – det är en win-win för alla parter. 


Brygga mellan företaget och kunderna

Mattias roll som Senior Account Manager har sedan start handlat om att utveckla ett affärsområde som företaget tidigare inte satsat lika mycket på – konsulterna. Vilket i grund och botten handlar om att samtala med både kunder och det interna rekryteringsteamet på A-hub Stockholm. 

– Jag fungerar som en brygga mellan vårt bolag och våra kunder, vilket jag tycker är givande då vi arbetar mot många olika branscher. Jag får ta del av vilka frågor alla sitter med för stunden och vilka utmaningar de står inför i det dagliga arbetet och vara rådgivande utifrån vår expertis. Det är enormt lärorikt!

Ett tydligt exempel på värdet av att arbeta nära kunder i olika branscher är att A-hub, enligt Mattias, även får en anknytning till samhället i stort. 

– Vi har konsulter hos företag inom exempelvis Life Science, industri och IT. Det gör att vi kan leverera kompetens för att exempelvis utveckla nya mediciner och nästa generations teknik. Det är häftigt att vara med på den resan och tillslut se det hända i verkligheten.


Personlig anknytning ska lösa kompetensförsörjningen

I dagens rekryteringsdjungel har större bolag visat sig få allt svårare att behålla sin interna kompetens. En utmaning A-hub parerar genom deras franchisekoncept av lokalt ägandeskap för varje kontor. Därigenom ger de lokala spelare, och erkänt duktiga medarbetare, en möjlighet att öppna upp sin egen hub i den region eller ort vars marknad de har en personlig anknytning till. 

Med frihet att sätta upp sina egna ramar kan de olika hubbarna göra det som passar marknaden bäst för tillfället, utan att anpassa sig till företaget som helhet. 

– Det vässar vårt erbjudande mot både kandidater och kunder. Våra medarbetare har alla en stark lokal kännedom och vet hur man når ut till kandidater och företag där de är. Det innebär en enorm konkurrensfördel för oss, då vi kan behålla och stärka upp företaget med några av de duktigaste medarbetarna i branschen. 


Drivs av att se lyckan i kandidaternas ögon

– Det är mycket jag är stolt över som medarbetare på A-hub. Men det största måste ändå vara att se lyckan i kandidaternas ögon när de får sitt drömjobb, och att få stämma av efter någon månad och höra att deras förväntningar överträffats. 

Framförallt drivs Mattias av att hjälpa nyexaminerade i en många gånger traditionell rekryteringsbransch, färgad av jakten på senior erfarenhet. För honom är det därför viktigt att finnas där för de som är nya på arbetsmarknaden, eftersom han vet vilken skillnad det kan göra att ha någon som tror på en och som ger stöttning på vägen mot drömjobbet.

– Det har förutspåtts att Stockholm kommer vara i stort behov utav IT-kompetens kommande år. Samtidigt är det få bolag som vågar bygga kompetens underifrån. Man fortsätter istället att leta efter erfarna personer med många års erfarenhet. Jag känner mig därför motiverad av att göra annorlunda genom att fokusera långsiktigt. Vem är kandidaten man har framför sig, och hur ovärderlig kommer personen vara om 1-2 år?


Positiva hubbar runt om i landet

Mattias berättar om företagets kultur av likasinnade människor. Där alla står bakom samma varumärke, men arbetar på olika sätt beroende på den region eller ort vars marknad man verkar mot. Det skapar en positiv företagskultur inom och mellan A-hubs kontor. 

– Vi är alla duktiga på att lyfta, lära och ta tillvara på varandras styrkor. Inte bara bland de som arbetar på samma kontor, utan också över de geografiska gränserna. 

I och med att A-hub inte har en traditionell organisationsstruktur, finns det heller ingen toppstyrning. 

– Det är skillnad på när ens chef är en boss som ska se till hela företagets resultat enbart utifrån mål och KPI:er. Det är såklart också viktigt, men här tror jag väldigt mycket på ett av våra tre värdeord – human first. Det fina med att sätta människan först är att ledaren inte behöver sitta på de bästa idéerna. Personen blir istället en kanal för gruppen, där varje individ sätts i fokus. Det kommer få medarbetare att må bra och prestera i enlighet med vad man har satt upp för målsättningar för verksamheten. 


Vad händer på A-hub 2023?

– Vi har ett fantastiskt år bakom oss, trots att det inte är slut än. Det har varit en utveckling som kommer ge oss fantastiska möjligheter framåt. Vi kommer fortsätta anställa duktiga medarbetare, och har redan stärkt upp med några viktiga tillskott som redan gjort skillnad, avslutar Mattias Pizarro.