A-hub utbildar sig för att bättre förstå sina kunder och kandidater

A-hub utbildar sig för att bättre förstå sina kunder och kandidater

I början av juni höll Tomas Berggren från We Teach IT en utbildning inom IT för medarbetarna på A-hub — allt för att förstå kunders och kandidaters behov, göra bästa möjliga matchning däremellan, och säkra framtida kompetens i den digitala sektorn. 

I dagens rekryteringsbransch är det svårt att hitta rätt kompetens, speciellt inom IT- och mjukvaruutveckling. Detta trots att Svenska Dagbladet rapporterade 2018 att det vid 2022 skulle behövas 70 000 programmerare i Sverige och en miljon programmerare i Europa, enligt en prognos från branschorganisationen IT- och Telekomföretagen. Nu är vi här, och det är tydligt att det krävs ordinära insatser för att attrahera och rekrytera rätt kompetens — något som vi på A-hub har tagit fasta på.

För oss som bolag är det viktigt att vi alltid är på tårna och lär oss. I början av juni tog därför Jesper Friström, VD & grundare av A-hub Östergötland, och Tomas Berggren, operativ chef på We Teach IT, initiativ till en medarbetarutbildning. Utbildningen syftade till att förstå kunders och kandidaters behov bättre för att kunna göra matchningen däremellan så bra som möjlig. Jesper förklarar:

“Jag ville att vi skulle lära oss av den bästa och tog därför kontakt med Tomas Berggren. Han är otroligt skicklig i det här området med nästan 1000 universitetspoäng i bagaget, och tillsammans med hans erfarenhet som lärare i programmering på högskole-, gymnasie-, och yrkeshögskolenivå visste jag att han hade mycket att lära ut.  

Förutom Tomas pedagogiska erfarenhet driver han även We Teach IT, ett bolag som erbjuder skräddarsydda utbildningsinsatser till skolor och företag inom bl.a. IT och projektledning. Under föreläsningen gick han igenom allt ifrån programmeringens historia och hur programmeringsspråk fungerar tillsammans, till olika begrepp och tekniker. 

Syftet med föreläsningen var främst att ge de som rekryterar en bättre förståelse för branschen och alla de olika programmeringsspråk och facktermer som förekommer. Då de högskolor och universitet som historiskt försett branschen med kandidater inte längre får ut tillräckligt många har rekryteringsbasen ökat,” säger Tomas och fortsätter:

“Eftersom det saknas så många kvalificerade personer inom den digitala sektorn är det extra viktigt att även företag ser över sina krav och är beredda att stötta personer som är nya inom området i sin fortsatta utveckling.”

Lärdomar från utbildningen

Som rekryteringsföretag strävar alla efter att hitta rätt IT-kompetens, men det är många som brottas med olika utmaningar. En lärdom vi tog med oss från utbildningen är att de också kan vara viktigt att försöka hitta kandidater som inte är helt fullärda ännu, men som har potentialen att bli det, snarare än att alltid hitta den som kan eller vet allt från början.  

Saga Wester var en av deltagarna på utbildningen och har nu en bättre förståelse för programmering:

“Jag tycker att föreläsningen var riktigt givande och gav mig en betydlig bättre grundförståelse för programmering och alla dess olika språk. Jag gillade även inslaget om de olika språkens historia. Det gav en bättre förståelse för hur de olika språken kommit till, syftet med dem och hur de kan komplettera varandra.”

Med utbildningen är förhoppningen att vi får ännu mer förståelse för kundens och kandidatens behov, och på så sätt gör en bra matchning. Det innebär allt från att kontakta kandidater på rätt sätt, föreslå rätt tekniker, prata utvecklarnas språk och anpassa sig efter deras arena, till att få en djupare förståelse för kunden och kunna ställa rätt frågor och relevanta följdfrågor. Dessutom förstår vi mer nu hur viktigt det är att anpassa kundens förväntningar på ett bättre sätt gällande vilken kompetens som är lättare eller svårare att hitta och mappa förväntningarna därefter. 

“Vi är absolut inte klara” 

Det ultimata målet för oss på A-hub är att hjälpa våra kunder till bättre framgångar och öka möjligheten för matchning i ett område med extrem kompetensbrist. Men för att vi ska ha de bästa förutsättningarna för att göra detta krävs en stor förståelse för området, något som vi nu har kommit ett steg närmare tack vare utbildningen.

“Vi vet att vi på A-hub inte kommer bli bäst på IT-utveckling, vi är ju ett rekryteringsbolag. Men det vi kan göra är att ta hjälp av de bästa resurserna, som Tomas exempelvis, för att utvecklas ännu mer som bolag och hjälpa våra kunder utefter det”, säger Jesper och fortsätter:

“Nu har vi lagt grunden i vår vidareutveckling och höjt kompetensen för oss som jobbar här — men vi är absolut inte klara. Om det är något vi vet är det att det som är aktuellt idag inte kommer vara aktuellt om ett halvår. Vi kommer fortsätta lära oss, från utbildningsleverantörer som We Teach IT, men även från våra kunder och kandidater — allt för att matcha rätt kund med rätt kandidat.”