Markus Wibäck, CEO och grundare av A-hub Group summerar 2022: “Jag känner en enorm tacksamhet och stolthet över vilket gäng vi lyckats samla ihop”

Markus Wibäck, CEO och grundare av A-hub Group summerar 2022: “Jag känner en enorm tacksamhet och stolthet över vilket gäng vi lyckats samla ihop”A-hub har tagit stora kliv 2022, på ett år har de lyckats tredubbla antalet anställda, tre nya hubbar har startats och franchise-konceptet utvecklas vidare. Det går väldigt fort, vilket har varit en av de största utmaningarna, att gå från en startup till att få in mer struktur, rutiner och processer på plats. Under 2022 har stort fokus legat på att bygga vidare på A-hub-kulturen, men även att bygga en stabil grund för att tryggt kunna växa som bolag.

– Under året har vi bland annat gjort stora förändringar i vår IT-miljö, det är en utmaning att hinna lägga rälsen framför oss medan vi springer väldigt fort – utan att spåra ur. Det som har kännetecknat det här året är att vi går ur det här året med en helt annan grund än föregående år. Mycket av min tid har gått åt till att utveckla konceptet och att skapa bästa förutsättningarna för att kunna skala upp, säger Markus.


Affärsmodellen är de än så länge väldigt ensamma om, en modell som uppenbarligen fungerar. Ett koncept som lockar både kunder, kandidater och kompetenta, drivna kollegor. Här är det human first som gäller, och det finns alla möjligheter att förverkliga sina drömmar. 

– Vi sticker ut i vår bransch, och vår önskan är att bli en plantskola där man kan förverkliga sig själv och ta stora kliv framåt. Här får man stor frihet och kan driva bolag i ett tryggare format. Det märks i de människor som börjat hos oss under året. Jag känner en enorm tacksamhet och stolthet över att vi blivit så många under året, och att de väljer att gå in i A-hub. Det är det som driver mig, att se andra lyckas med sina mål och liv. Vi har verkligen fått till en bra kultur med sunda värderingar. Alla vill varandras väl och jublar åt andras framgångar. Här är det verkligen laget före jaget som gäller.


“Vi kommer alltid ta oss igenom tuffa lägen”

A-hub har aldrig upplevt en vanlig tid, de första åren har kriserna avlöst varandra med pandemi, krig och stundande lågkonjunktur. Det påverkar självklart även A-hub men med det tydliga lokala ägarskapet blir det lättare att vara agil och agera på förändringar. 

– Hade vi varit en vanlig hierarkisk organisation så hade det varit väldigt svårt, men eftersom mandatet ligger på varje hub så blir vi mindre sårbara. Vi märkte det tydligt under pandemin, vi kunde köra på och ställa om snabbare till skillnad från våra konkurrenter. Men jag ser fram emot när alla kriser är slut, jag är inte orolig för framtida kriser, vi är rustade för att ta oss igenom tuffa lägen.


Framtiden för A-hub

Planen för 2023 är att utveckla konceptet och återinvestera i A-hub, både vad gäller system-miljö och organisation. A-hub vill även växa med minst tre hubbar till under 2023, och de har höga ambitioner inför framtiden.

– Vår tillväxt bevisar att vi är något på spåren, och inom de närmaste åren har vi som mål att etablera oss utomlands. Vi vet att vi skapar stort värde och är än så länge rätt ensamma om vårt koncept. Vi har möjligheten att både vara globala och lokala, och det tror vi stenhårt på. Det är häftigt att vara en underdog i en så konventionell bransch som HR och rekrytering är, vi går verkligen mot strömmen. A-hub är ett bra insteg för anställda som nått ett glastak på sin arbetsplats, det här är ett enkelt och tryggt sätt att vidareutvecklas på och driva bolag. Jag ser fram emot många nya ansikten här på A-hub nästa år, avslutar Markus.