Erica Land: "Jag slipper allt förarbete utan att oroa mig för kvaliteten.”

Erica Land: "Jag slipper allt förarbete utan att oroa mig för kvaliteten.”

Silex Microsystems är en av världens främsta MEMS-tillverkare och arbetar med företag över hela världen för att leverera och kommersialisera MEMS-teknologier. En spännande och växande bransch som under senaste tiden ropat efter ny arbetskraft, och A-hub har haft möjlighet att hjälpa till med rekryteringen av deras nya ingenjörer. 


Erica Land arbetar som Product Integration Manager på Silex Microsystems och har tillsammans med sin avdelning det tekniska ansvaret över de produkter som är i produktion. Avdelning består idag av 9 personer och det senaste året har A-hub hjälpt till att rekrytera tre nya ingenjörer till Ericas grupp. 


“Hela Silex expanderar just nu väldigt mycket och vi är därför i behov av att rekrytera många ingenjörer och min grupp är en av de som har växt och det var så jag först kom i kontakt med A-hub.” säger Erica Land. 


Hantverket bakom en lyckad rekrytering 

A-hubs rekryteringsprocesser är utformade efter en gedigen och kompetensbaserad rekryteringsmodell som är noga sammansatt för att minimera risken för kostsamma och resurskrävande felrekryteringar.


“Det jag tyckte var väldigt bra med A-hub var att de började hela processen med ett videomöte där vi gick igenom både själva företaget och profilen på ingenjören jag sökte så att den skulle passa in både i min grupp och med företagsandan. De hjälpte till att ställa alla rätta frågor så jag visste vad det var för person jag sökte till mitt team.”


Ett kundnära arbetssättet redan från start gör att kandidaterna kan matchas både snabbare och med bättre kvalitet. I Ericas fall gäller det de processintegrationsörsingenjörer som A-hub hjälpt henne anställa. 


“Alla kandidater som A-hub har presenterat för mig har varit väldigt intressanta och bra kandidater, och för mig är det värdefullt att jag slipper allt förarbete utan att oroa mig för kvaliteten.” 


Ett samarbete som fungerar långsiktigt  

Erica tror att några av de saker som gjort samarbetet med A-hub lyckat är entusiasmen, möjligheten till feedback och en lyhördhet mellan de båda parterna. 


“Efter anställningsstart har A-hub fortsatt följa upp med kandidaterna och vi har diskuterat om kandidaten passat, ifall det var vad jag sökte eller om det är något i profilen vi ska ändra till nästa gång.” 


Halvledare och MEMS tillhör just nu en bransch som är under stor utveckling. Nya användningsområden för MEMS upptäcks hela tiden och ur ett framtidsperspektiv tror Erica att hela Silex Microsystems under året kommer ha behövt öka med uppåt 30 ingenjörer.


“Vi är ju väldigt expansiva just nu, så jag tror att om det fortsätter såhär så kommer vi fortsätta samarbeta bra.“ avslutar Erica Land.