Ana Andric: “För att techsektorn ska fortsätta växa måste satsningar på utbildning och vidareutbildning inom området prioriteras politiskt”

Ana Andric: “För att techsektorn ska fortsätta växa måste satsningar på utbildning och vidareutbildning inom området prioriteras politiskt”

Techsektorn står inför ett underskott på hela 70 000 personer år 2024 om inte kraftfulla åtgärder vidtas, visar IT&Telekomföretagens kartläggning av IT-kompetensbristen. Och behovet av kompetens är sannolikt betydligt större än så, påpekar näringspolitiska experten Ana Andric. I ett samtal med A-hub berättar hon om hur vi bäst möter det kritiska läget.

 Ana Andric har över tio års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör kompetensförsörjning och genom karriären har techsektorns omtalade kompetensbrist varit ett stort fokusområde. Idag är hon näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen och jobbar aktivt för en attraktivare och mer inkluderande bransch. Hon har med andra ord stor insikt i det rådande läget på arbetsmarknaden.

 –  Programmering med tyngdpunkt på front-end och back-end, projektledning och data science är några av de områden där behovet av kompetens är som allra störst, berättar Ana.

 Att möta det enskilt största tillväxthindret inom branschen är utmanande och inget som görs i en handvändning – men Ana har flera goda råd för hur arbetsgivare kan gå tillväga både på kort och lång sikt.

 – Ett viktigt sätt är att samverka med utbildningsanordnare. Exempelvis genom att bistå högskolor och yrkeshögskolor med praktikplatser. Dels för att stärka arbetslivsanknytningen i utbildningen, dels för att lära känna framtidens kandidater i ett tidigt skede. Techbolag måste också göra mycket mer för att bidra till jämställdhet och framstå som attraktiva för både kvinnor och män, förklarar hon och fortsätter:

 – Lika viktigt är det att ta tillvara på den kompetens som redan finns internt. Att kontinuerligt analysera hur verksamheten förändras och utifrån denna utveckling identifiera kompetensgap och erbjuda sina medarbetare kompetensutveckling för att hålla sig á jour. Vi får heller inte glömma att det finns många talanger utanför landet gränser. Möjligheten att attrahera och rekrytera dessa talanger behöver dock stärkas. Reglerna för kompetensinvandring måste bli enkla och rättssäkra och garantera att personer som vill arbeta här inte utvisas på grund av små misstag.

Om du blickar framåt, var tror du att Sveriges techbransch kommer vara om fem år?

– Vi ser redan att techbranschen har etablerat sig som en bas för svensk ekonomi – ett resultat av digitalisering, ny teknik och innovationer. Den digitala transformationen kommer att accelerera och medföra stora utvecklingsmöjligheter. Vår starka strukturomvandling förändrar både sättet vi jobbar på och vad vi jobbar med, branschen skapar massor av nya jobb. Från 2010 till 2018 ökade antalet sysselsatta i branschen med 29 600 personer, motsvarande ungefär femton procents ökning. Men för att techsektorn ska fortsätta växa måste satsningar på utbildning och vidareutbildning inom området prioriteras politiskt, påpekar Ana och avslutar:

– Högskolan och yrkeshögskolan spelar en viktig roll och det krävs både generella satsningar och specifika åtgärder för att utbildningsformerna ska kunna möta de nya behoven. Utbildningarna behöver bli mer flexibla och öppnas upp för yrkesverksamma med resurser som knyts till vidareutbildning. Det finns en lång väg kvar att gå men möjligheterna är många om vi tar ett gemensamt krafttag.