Integritetsskyddspolicy

Denna integritetsskyddspolicy (”policy”) informerar om hur A Hub Group AB och våra franchisetagare (”A Hub”) behandlar personuppgifter när du besöker www.a-hub.se och när vi hanterar rekryteringsuppdrag.

Policyn syftar till att du som registrerad ska känna dig trygg med A Hubs behandling av dina personuppgifter. Läs därför gärna igenom policyn noga. Har du frågor eller funderingar gällande vår personuppgiftsbehandling är du varmt välkommen att kontakta oss på info@a-hub.se.

All behandling av personuppgifter inom A Hub sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket inbegriper Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”Dataskyddsförordningen”) – GDPR – samt kompletterande nationell dataskyddslagstiftning. Begrepp som används i denna policy motsvarar definitionerna i Dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig

A Hub Group AB och berörda franchisetagare, är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av kandidaters och uppdragsgivares personuppgifter enligt denna policy. A Hub Group AB är ensamt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på www.a-hub.se.

Kontaktuppgifter till A Hub Group AB och våra franchisetagare finns nedan under rubriken ”Kontaktuppgifter och bolagsinformation”.

Vilken information samlar vi in och från vilka källor?

A Hub samlar in information från dig när du besöker vår webbplats, när du lägger upp ett konto i vår kandidatdatabas och när söker ett jobb som har annonserats av våra kunder/uppdragsgivare. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Sådana situationer kan exempelvis vara när du besöker A Hubs webbplats eller är i kontakt med A Hub på annat sätt.

Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis information om dig via digitala kanaler såsom LinkedIn, Facebook och andra sociala medier när vi manuellt söker information om potentiella kandidater, men också när du väljer att lämna information om dig genom att ansöka med hjälp av, eller autentisera dig, när du lägger upp ett konto hos oss, med tjänsten från en tredje part, t.ex. LinkedIn eller Facebook. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått.

När du besöker vår webbplats

När du besöker A Hubs webbplats behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan. Läs även mer i vår cookiepolicy, www.a-hub.se/cookies-policy.

Ändamål Kategorier av uppgifter Laglig grund för behandling Lagringsperiod
Hantera förfrågningar från dig.
 • namn
 • e-post
Intresseavvägning, berättigat intresse av att hantera och besvara frågor från användare av vår webbplats. Tre (3) månader från det att din förfråga behandlats och ärendet har avslutats (vissa uppgifter som omfattas av lagkrav kan sparas längre).
Kommunikation av annonser och tjänster i digitala kanaler, t.ex. sociala medier, baserat på din användning av webbplatsen.
 • användargenererade uppgifter, t.ex. besöks- och klickhistorik
 • user-id/IP-adress
Samtycke. Tills att samtycke återkallas.
Utvärdera och följa upp användningen av A Hubs digitala kanaler (statistik).
 • användargenererade uppgifter, t.ex. besöks- och klickhistorik
 • user-id/IP-adress
Intresseavvägning, berättigat intresse att utvärdera och följa upp våra digitala kanaler för att förbättra vår tjänst och våra användares upplevelse av vår tjänst. 18 månader från insamlandet.

Arbetssökande - kandidater

I samband med att du söker en tjänst annonserad på vår webbplats, registrerar ett konto i vår kandidatdatabas, eller då du accepterar att få information om en ledig tjänst och i samband därmed får ett konto hos oss, behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Ändamål Kategorier av uppgifter Laglig grund för behandling Lagringsperiod
Hantera och utföra:
 • rekryteringar, innefattande att samla in och granska jobbansökningar samt att utvärdera arbetssökande,
 • anställningar av kandidater,
och att kommunicera om rekryteringsprocessen samt administrera A Hubs kandidatregister.
 • namn
 • kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • nuvarande och tidigare befattningar, utbildning, betyg, erfarenheter och kompetenser samt referenser
 • information i personliga brev
 • information från intervjuer, mail-, chatt- och sms-korrespondens
 • [bilder/videos]
 • löneanspråk
 • offentligt tillgänglig information om kandidaten (t.ex. från LinkedIn och Facebook)
Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig vår tjänst, och uppfylla vårt åtagande att behandla och utvärdera din jobbansökan under rekryterings- och anställningsprocessen samt ingå eventuellt anställningsavtal med dig.

Intresseavvägning, berättigat intresse av att behandla och utvärdera din ansökan under rekryterings- och anställningsprocessen avseende tjänst hos vår uppdragsgivare.
26 månader efter avslutad rekryteringsprocess.
Hantera och utvärdera spontanansökningar
 • namn
 • kontaktuppgifter (adress, email och telefonnummer)
 • nuvarande och tidigare befattningar, utbildning, betyg, erfarenheter och kompetenser samt referenser
 • information i personliga brev
 • offentligt tillgänglig information om kandidaten (t.ex. från LinkedIn och Facebook)
Intresseavvägning, berättigat intresse av att kunna hantera och utvärdera ansökan. 26 månader efter att vi mottagit din ansökan.
Utvärdera rekommendationer från andra egna anställda och andra användare och sourcade uppslag avseende möjliga kandidater till en annonserad tjänst, och utvärdera sökresultat, innefattande att kontakta dig för att informera dig om uppdrag och tjänster som vi tror att du skulle vara intresserad av att söka och att kontakta den användare som har lämnat tipset.
 • namn
 • kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • (från LinkedIn och Facebook)
Intresseavvägning, berättigat intresse av att utvärdera rekommendation och sökresultat samt att efterhöra om föreslagen kandidat är intresserad av aktuellt arbete/uppdrag. 26 månader efter avslutad rekryteringsprocess, eller om du inte önskar delta i rekryteringsprocessen, tills du meddelar oss detta.
Utföra och utvärdera personlighetstester.
 • namn
 • kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • testresultat
Intresseavvägning, berättigat intresse av att utföra personlighetstester för att utvärdera kandidater till tjänster/uppdrag enligt ditt medgivande. 26 månader från avslutad rekryteringsprocess.
Utföra referenstagning och utvärdera erhållen referens.
 • namn
 • kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • information om dig som är relevant för den tjänst som du har sökt.
Intresseavvägning, berättigat intresse av att kontakta referenter för att utvärdera dig som kandidat till den tjänst som du har sökt, enligt ditt medgivande. 26 månader från avslutad rekryteringsprocess.
Samla in och utvärdera jobbansökningar för framtida rekryteringsuppdrag.
 • namn
 • kontaktuppgifter (adress, email och telefonnummer)
 • nuvarande och tidigare befattningar, utbildning, betyg, erfarenheter och kompetenser samt referenser
 • information i personliga brev
 • offentligt tillgänglig information om kandidaten (från LinkedIn och Facebook)
Intresseavvägning, berättigat intresse av att utvärdera och spara relevanta kandidater inför kommande rekryteringsprocesser enligt respektive kandidats medgivande. 12 månader från avslutad rekryteringsprocess.
Utvärdera och utveckla A Hubs verksamhet samt följa upp och utvärdera genomförda rekryteringsuppdrag.
 • Information om uppdraget (ort, varaktighet, antal sökanden, kvalifikationer, lönekrav)
 • Statistik
Intresseavvägning, berättigat intresse av att vidareutveckla och förbättra A Hubs verksamhet. 18 månader efter avslutat uppdrag.
Skicka nyhetsbrev och erbjudanden.
 • namn
 • kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
Intresseavvägning, berättigat intresse av att informera om A Hubs verksamhet och tjänster. Uppgifter för nyhetsbrev och erbjudanden sparas till dess du begär att inte längre få del av dessa eller när du varit inaktiv på ditt konto hos oss i ett (1) år.
Fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen).
 • information om genomfört uppdrag
Rättslig förpliktelse. I enlighet med gällande lagkrav, t.ex. sparas bokföringsuppgifter och revisionsunderlag i sju år efter avslutat räkenskapsår.
Förhindra missbruk av tjänsten, förhindra, förebygga och tillhandahålla bevis för att utreda brott mot A Hub eller våra kunder (t.ex. bedrägerier, cybersäkerhet, eller obehörig åtkomst till uppgifter)
 • namn
 • kontaktuppgifter
 • information om genomfört uppdrag
Rättslig förpliktelse.
Intresseavvägning, berättigat intresse att förhindra missbruk av tjänsten och att förhindra, förebygga och tillhandahålla bevis för att utreda brott.
Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).
Fastställa, göra gällande och bedöma rättsliga anspråk och krav, t.ex. för att hantera klagomål och i samband med en rättstvist
 • namn
 • kontaktuppgifter
 • information om genomfört uppdrag
Intresseavvägning, berättigat intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Uppgifterna sparas som längst i 10 år.

Tipsare – du som lämnar kandidattips

I samband med att du rekommenderar en kandidat till ett aktivt uppdrag på vår webbplats kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt nedan.

Ändamål Kategorier av uppgifter Laglig grund för behandling Lagringsperiod
Hantera och utvärdera aktuellt kandidattips och att informera dig om ditt tips kommer generera tipspeng eller inte.
 • namn
 • e-post
Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hantera och utvärdera ditt tips samt för att vi ska kunna meddela dig om ditt tips kommer leda till att du erhåller tipspeng eller inte. 12 månader efter avslutad rekryteringsprocess
Administrera och betala tipspeng
 • namn
 • personnummer
 • e-post
 • kontouppgifter
Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna betala ut eventuell ersättning till dig för ditt tips. 12 månader efter avslutad rekryteringsprocess.
Upprätta bokförings- och revisionsunderlag.
 • namn
 • personnummer
 • kontouppgifter
 • lönespecifikationer
 • skatteuppgifter
Rättslig förpliktelse Sju år efter avslutat räkenskapsår.
Redovisa skatter och avgifter
 • namn
 • personnummer
 • kontouppgifter
 • lönespecifikationer
 • skatteuppgifter
Rättslig förpliktelse Sju år efter avslutat räkenskapsår.
Fastställa, göra gällande och bedöma rättsliga anspråk och krav, t.ex. för att hantera klagomål och i samband med en rättstvist.
 • namn
 • personnummer
 • kontouppgifter
 • lönespecifikationer
 • skatteuppgifter
 • korrespondens
Intresseavvägning, –berättigat av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Uppgifterna sparas som längst i 10 år.

Referenter

I samband med att vi genomför en rekrytering för ett aktivt uppdrag på vår webbplats kan vi komma att få namn och kontaktuppgifter till de referenspersoner som aktuella kandidater anger. När vi genomför rekryteringsuppdraget och utvärderar aktuella kandidater genom att ta referenser behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Ändamål Kategorier av uppgifter Laglig grund för behandling Lagringsperiod
Utföra referenstagning och utvärdera erhållen referens.
 • namn
 • e-post
 • telefonnummer
 • uppgifter om dina kontakter med aktuell kandidat
Intresseavvägning, berättigat intresse av att kontakta dig för att kunna utvärdera kandidat till aktuell tjänst, enligt ditt medgivande. 26 månader från avslutad rekryteringsprocess.

Särskilt om samtycke

Vi baserar vår behandling av personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke i vissa fall som anges ovan. Om vi behöver hantera särskilda kategorier av personuppgifter såsom uppgift om sjukdom eller hälsa i specifika fall inhämtas sådana uppgifter endast efter inhämtande av samtycke från den registrerade.

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att vi, efter det att du har återkallat ditt samtycke, inte har rätt att behandla dina personuppgifter, dock att vi har rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke. I de fall vår behandling baseras på ditt samtycke kan ditt återkallande av aktuellt samtycke medföra att vi inte kan tillhandahålla dig den aktuella tjänsten.

Hur länge sparas dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som de samlades in för eller så länge som det krävs enligt lagar och andra författningar. Under varje avsnitt ovan anges hur länge A Hub sparar dina personuppgifter och vilka gallringsfrister vi tillämpar.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

I första hand behandlas dina personuppgifter av oss samt våra leverantörer och samarbetspartners inom EU/EES.

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall kommer vi att säkerställa att en tillräcklig skyddsnivå i mottagarlandet garanteras, antingen genom att tillse att överföringen sker till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, alternativt genom användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder.

Vi nyttjar analysverktyget Google Analytics, vilket innebär att en överföring kan komma att ske till USA, dvs. ett land utanför EU/EES. Överföringen kommer att ske i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning inklusive GDPR. I USA gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i USA att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att vi ska kunna nyttja verktyget Google Analytics.

Vilka kan A Hub komma att samarbeta med om behandling av dina personuppgifter?

Uppdragsgivare – kunder till A Hub

Om du efter att ha sökt en utannonserad tjänst eller ett uppdrag går vidare i rekryteringsprocessen kommer dina personuppgifter att lämnas till vår uppdragsgivare. När dina personuppgifter delas med vår uppdragsgivare, som är självständigt personuppgiftsansvarig, gäller dennes integritetsskyddspolicy och personuppgiftsbehandling. Vi rekommenderar dig att ta del av uppdragsgivarens information om deras behandling av personuppgifter.

Tjänsteleverantörer

Dina personuppgifter även komma att föras över till våra leverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning och bidra till att leverera våra tjänster. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som, i egenskap av personuppgiftsbiträde, hanterar personuppgifter för vår räkning. Våra leverantörer får i dessa fall endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Vi samarbetar med följande kategorier av personuppgiftsbiträden; leverantör av rekryteringssystem, leverantör av system för referenstagning, leverantör av system för personlighetstester, leverantör av system för avtalshantering, server- och hostingföretag, företag för e-postutskick, företag för videobearbetning, företag för informationssökning, analytiska serviceföretag och andra företag med koppling till tillhandahållandet av vår tjänst.

Myndigheter

Bolaget kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina personuppgifter delas med en myndighet som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den myndighetens integritetsskyddspolicy och personuppgiftsbehandling.

Domstolar etc.

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter, t.ex. domstol, motpart och externa rådgivare.

Potentiella köpare av A Hubs verksamhet eller bolag inom A Hub

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle inleda en process för att sälja hela eller delar av A Hubs verksamhet eller vid en sammanslagning med en annan verksamhet, liksom vid en eventuell försäljning av ett bolag inom A Hub.

Aggregerad data

Vi kan komma att dela aggregerad information med tredje part. Den aggregerade informationen kan t.ex. bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget för användandet av vår tjänst. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

Cookies

Vad är en cookie

En cookie är en liten fil som placeras på din dator eller mobila enhet när du besöker vår webbplats.

Vilka cookies använder vi

Det finns två typer av cookies. Vilken typ av cookie det rör sig om bestäms av den tid cookien lagras på din enhet. De två typerna av cookies är:

 • Permanenta cookies. Permanenta cookies raderas automatiskt efter ett visst satt utgångsdatum. Hur lång tid det tar innan cookien raderas varierar beroende cookiens syfte.
 • Temporära cookies (s.k. sessionscookies). Temporära cookies placeras tillfälligt på din enhet när du besöker webbplatsen och raderas så fort du stänger din webbläsare. Temporära cookies sparar ditt så kallade session-id vilket medför att din enhet kan bli igenkänd när du återkommer till webbplatsen.

Samtycke

Cookies som är nödvändiga för funktionen av vår webbplats kräver inte ditt samtycke. För övriga cookies inhämtar vi samtycke från dig i samband med att du besöker vår webbplats första gången, se cookiebannern på vår webbplats. Du ger ditt samtycke genom att välja att klicka på de olika alternativ som visas. Om du inte vill ge ditt samtycke eller om du vill ta tillbaka ett redan givet samtycke måste du ta bort och blockera eller inaktivera cookies via dina webbläsarinställningar, mer information om detta finns i vår cookiepolicy som du kan hitta här www.a-hub.se/cookies-policy.

Tredjepartscookies

CBegreppet tredjepartscookies betyder att cookien kommer från en tredje part. Det är leverantörer som kan komma att placera cookies på din enhet för vår räkning när du besöker webbplatsen.

Vi använder tredjepartscookies för att samla in webbstatistik. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt för att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är.

Vad använder vi cookies till?

Vi använder cookies för att göra användarupplevelsen av webbplatsen bättre och för att kunna anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov. Vi använder även cookies för att sammanställa statistik för hur besökare använder webbplatsen.

Ställa in användning av cookies

Om du inte godkänner cookies kan du stänga av användningen av dem genom att ändra inställningarna i din webbläsare. I inställningarna för webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies.

Om du väljer att stänga av cookies så kan webbplatsens funktion försämras.

Du kan läsa mer om cookies i vår cookiepolicy här www.a-hub.se/cookies-policy.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att begära tillgång

Du har rätt att begära att få information från oss om vi behandlar dina personuppgifter och att få tillgång till dessa, ett s.k. registerutdrag.

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära rättelse om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig.

Rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och att avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.

Rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att motsätta dig behandlingar. Om vi har ett avgörande berättigat skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse får vi dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen.

Rätt till radering i vissa fall

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Om vi har en skyldighet enligt lag att bevara dina uppgifter har du däremot inte rätt att få dina uppgifter raderade för de behandlingar som sker med stöd av skyldighet i lag. Samtliga personuppgifter vars behandling stödjer sig på ditt samtycke raderas när du avslutar ditt konto hos oss.

Rätt att begära begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta kan medföra att vår tjänst till dig kanske inte funderar som tänkt och att vi inte kan uppfylla eventuella skyldigheter gentemot dig under den period då behandlingen begränsas.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att begära att få en kopia på dina personuppgifter i ett allmänt maskinläsbart format och om det är tekniskt möjligt att få dina personuppgifter som behandlas överförda till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om du byter till en annan tjänst som liknar den vi tillhandahåller (rätt till dataportabilitet). Vänligen notera att rätten till dataportabilitet enbart gäller i de fall personuppgifterna inhämtats från dig, samt förutsatt att behandlingen grundar sig på avtal eller samtycke.

Hur du hanterar dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon av dina ovan nämnda rättigheter ber vi dig att kontakta oss på info@a-hub.se och bifoga kopia på giltig identitetshandling, detta för att vi ska kunna vara säkra på att det är du som vill utöva dina rättigheter. Normalt tar det oss ca 14 – 30 dagar att hantera din begäran men vi strävar efter att återkomma till dig så fort vi kan. Om du har ett konto hos oss kan du också gå in på https://www.a-hub.se/privacy-policy, och begära ut dina personuppgifter eller begära att dessa raderas.

Om du vill ge in ett klagomål

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och om du anser att vår behandling strider mot dataskyddslagstiftningen kan du ge in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) – tidigare Datainspektionen. För mer information, besök www.imy.se.

Ändringar av policyn

Vi kan komma att ändra denna policy från tid till annan. Om vi genomför ändringar som är av väsentlig betydelse kommer du att informeras innan ändringarna börjar gälla. Uppdateringar av policyn publiceras löpande på A Hubs webbplats.

Kontaktuppgifter och bolagsinformation

A Hub Group AB, org nr 559199-9601, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, tel: 010 – 207 47 50 e-post: info@a-hub.se

A Hub Stockholm - A Hub AB, org. nr 559177-9656, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, tel: 010 – 207 47 50 e-post: info@a-hub.se

A Hub Göteborg - Andwik Partner AB, org.nr 559282-3768, Datavägen 14A, 436 32 Askim, tel: 010 – 207 47 50 e-post: info@a-hub.se

A Hub Malmö – SFG Solutions AB, org. nr 559244-4201, Skeppsgatan 19, 211 11 Malmö, tel: 010 – 207 47 50 e-post: info@a-hub.se

A Hub Linköping – Ambition Solutions Östergötland AB, org.nr 559352-8481, Industrigatan 5, 582 77 Linköping, tel: 010 – 207 47 50 e-post: info@a-hub.se

A Hub Örebro – Menardi & Barth Recruiting AB, org.nr 559096-4119, Fabriksgatan 8,702 11 Örebro, tel: 010 – 207 47 50 e-post: info@a-hub.se

A Hub Vänersborg – Andwik Partner AB, org.nr 559282-3768, Södergatan 5, 462 34 Vänersborg, tel: 010 – 207 47 50 e-post: info@a-hub.se

A Hub Åre/Östersund – Recruiting Ambition in Jämtland AB, org.nr: 559393-8441, Köpmangatan 63 A, 831 33 Östersund, 010 - 207 47 50 e-post: info@a-hub.se