We are A-hub,
the human centered
recruitment company.
Vi är en digital utmanare som utvecklar branschen i en riktning där just digitala lösningar möjliggör för företag och kandidater att matchas snabbare och med bättre kvalité, samtidigt som mer vikt och tid kan läggas på relationerna - på rätt ställen. För att möta den enorma efterfrågan på nytänk och flexibilitet satsar vi även på en snabb expansion genom utbyggnad av ett, för branschen, unikt franchise-koncept med fokus på den lokala närvaron.
Vi rekryterar och hyr ut inom:
  • IT/Tech
  • Ingenjörer/Teknik
  • Ekonomi/Finans/Juridik
  • Kundtjänst/Admin
  • Marknad/Försäljning
Våra tjänster
Try & Hire
Konsultuthyrning/bemanning på hel och deltid med möjlighet till överrekrytering.
Läs mer
A-price
Rekryteringsuppdrag, vi anpassar processen efter ert behov.
Läs mer
A-slice
Uppdelad betalningsmodell för rekrytering på 3 eller 6 månader. Gäller enbart IT/Tech-tjänster.
Läs mer
Accelerating
Access to
Ambition

We live in a world full of great ambitions. At the same time technology is changing and growing - yet some things are lagging behind.

Some things like access to ambition.

A-hub wants to provide an access to those ambitions, and we want to do it fast.

Kandidattips
Ambition Boosters
Vi vet av erfarenhet att rekommenderade kandidater ofta leder till snabbare processer, bättre urval och inte minst att personen i fråga ofta stannar längre på samma företag. Att rekommendera internt är knappast något nytt men A-hub öppnar nu upp möjligheten att tipsa in kandidater i ordinarie processer istället och dessutom får man som tipsare (eller som vi på A-hub kallar det, Ambition Booster) betalt, i form av en löneutbetalning om tipset leder hela vägen till anställning på uppdraget. Vi kompletterar alltså ordinarie process bestående av annonsering och search med att även öppna upp för kandidattips.
Funnel