We are A-hub,
the human centered
recruitment company.
Vi är en digital utmanare som utvecklar branschen i en riktning där just digitala lösningar möjliggör för företag och kandidater att matchas snabbare och med bättre kvalité, samtidigt som mer vikt och tid kan läggas på relationerna - på rätt ställen. För att möta den enorma efterfrågan på nytänk och flexibilitet satsar vi även på en snabb expansion genom utbyggnad av ett, för branschen, unikt franchise-koncept med fokus på den lokala närvaron.
Vi rekryterar och hyr ut inom:
  • IT/Tech
  • Ingenjörer/Teknik
  • Ekonomi/Finans/Juridik
  • Kundtjänst/Admin
  • Marknad/Försäljning
Våra tjänster
Try & Hire
Konsultuthyrning/bemanning på hel och deltid med möjlighet till överrekrytering.
Läs mer
A-price
Rekryteringsuppdrag, vi anpassar processen efter ert behov.
Läs mer
A-slice
Uppdelad betalningsmodell för rekrytering på 3 eller 6 månader. Gäller enbart IT/Tech-tjänster.
Läs mer
Accelerating
Access to
Ambition
En trygg rekrytering och
bemanningspartner.
A-hub är ett auktoriserat Bemanning och Rekryteringsföretag av branschorganisationen Kompetensföretagen, Almega. Det innebär en garanti på att vi följer lagar och regler. Kraven för att bli auktoriserat är höga och innefattar bland annat etiska regler, kollektivavtal för samtliga anställda konsulter, allmänna leveransvillkor, ansvarsförsäkring, jämställdhetsarbete m.m.

Mer om vad auktorisationen innebär går att läsa här;
www.kompetensforetagen.se/auktorisationer www.tryggakompetensen.se
Auktoriserat bemanningsföretag Auktoriserat rekryteringföretag
Ett gediget och
kompetensbaserat hantverk.
Vi accelererar tillgång till Ambition och vi gör det genom att värdesätta hantverket bakom en lyckad rekrytering.

I våra rekryteringsprocesser används en gediget sammansatt kompetensbaserad rekryteringsmodell. Det innebär att vi i processerna utgår från de egenskaper och kompetenser som tillsammans med de övriga kraven är avgörande för tjänsten. Detta löper som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen och du som kund får en tydlig återkoppling huruvida kandidaten lever upp till dessa. På så vis minimerar vi risken för kostsamma och resurskrävande felrekryteringar för er som kund.