A-hub öppnar nytt kontor i Vänersborg – ”trestad”!

A-hub öppnar nytt kontor i Vänersborg – ”trestad”!

Rekrytering och bemanningsföretaget A-hub fortsätter expansionen med nya hubbar runtom i Sverige. Efter lyckade starter i Stockholm, Göteborg och Malmö är flera nyetableringar på gång den närmsta tiden. Först ut av dessa blir A-hubs nya satsning i ”trestadsregionen” med lokalt kontor i Vänersborg.

– A-hubs unika franchisekoncept möjliggör kraftfulla satsningar lokalt och vi ser framemot att etablera en stark rekryteringspartner i regionen med fullt fokus på enbart tjänstemannasidan, säger A-hub Groups VD och grundare Markus Wibäck.

Hos A-hub får lokala entreprenörer och talanger tillgång till en plattform där de äger och utvecklar sin egen region. Intresset för konceptet har varit mycket stort och ambitionerna inför framtiden är höga. A-hub Groups VD Markus Wibäck utvecklar;

– Det finns ett antal stora aktörer i branschen med en tydlig koncernstruktur där även det lokala styrs från huvudkontoren. För många ambitiösa medarbetare så innebär det i praktiken ofta att karriärvägarna på lokal nivå blir högst begränsade. Med inspiration från andra branscher där franchise är en självklarhet bestämde vi oss för att implementera detta på bred front i vår bransch, med fullständigt lokalt ägda hubbar. Vi rekryterar ambition och vi släpper loss kraften i entreprenörskapet genom att dela ut ägandet lokalt.

Etableringen i ”Trestad” kommer att ske omgående. Kontorslokalerna i Vänersborg står redan klara och ett antal kunder är redan kontrakterade i regionen. Satsningen i regionen sköts av A-hub Väst genom grundarna Maja Wikemark och John Andersson. Ambitionen är att växa kontoret rejält under 2022 och bolaget söker redan nu efter en lokal VD/Parter till A-hub Trestad som vill bygga och driva bolaget framgent.


För mer information, vänligen kontakta:

John Andersson                        Maja Wikemark

john@a-hub.se                        maja@a-hub.se             

+46 72-5079933                      +46 72 4412386